LYRIC


Rating

Raghubar tumako meri laaj
Raghubar tumako meri laaj
Sadaa sadaa main sharan tihaari
Sadaa sadaa main sharan tihaari
Tum ho garib newaaj
Raghubar tum ho garib newaaj
Raghubar tumako meri laaj
Raghubar tumako meri laaj

Patit udhaaran vrrihad tihaaro
Patit udhaaran vrrihad tihaaro
Shravan na suni aawaaj
Patit udhaaran vrrihad tihaaro
Shravan na suni aawaaj
Hun to patit puraatan kahiye
Hun to patit puraatan kahiye
Paar utaaro jahaaj raghubar
Paar utaaro jahaaj
Raghubar tumako meri laaj
Raghubar tumako meri laaj

Agh khandan dukh bhajan jan ke
Agh khandan dukh bhajan jan ke
Yahi tihaaraa kaaj
Raghubar yahi tihaaraa kaaj
Tulasidaas par kirapaa kije
Tulasidaas par tulasidaas par
Tulasidaas par tulasidaas par
Tulasidaas par kirapaa kije
Tulasidaas par kirapaa kije
Tulasidaas par kirapaa kije
Bhakti daan dehu aaj
Raghubar bhakti daan dehu aaj

Raghubar tumako meri laaj
Raghubar tumako meri laaj
Sadaa sadaa main sharan tihaari
Sadaa sadaa main sharan tihaari
Tum ho garib newaaj
Raghubar tum ho garib newaaj
Raghubar tumako meri laaj
Raghubar tumako meri laaj….

VIDEO

ADVERTISEMENT