LYRIC


Rating

Tu hai saba, main hoon hoon bayaan
Tu hai neeha, main hoon hoon haya
Tu hai saba, main hoon hoon bayaan
Tu hai neeha, main hoon hoon haya

Tere bina main hoon hoon bejameen
Tere bina mai beaasmaan
Tere bina main hoon hoon bejameen
Tere bina mai beaasmaan
Tu hai nadyia main hoon hoon sangam,
Tu nayasa mai pahela mausam
Tu hai nadyia main hoon hoon sangam,
Tu nayasa mai pahela mausam
Tere bina main hoon hoon bejameen
Tere bina mai beaasmaan
Tere bina main hoon hoon bejameen
Tere bina mai beaasmaan
Tere bina meherbaan maherbaan

Tu hai sada main hoon hoon
Ada tu hatheli main hoon hoon heena
Tu hai sana main hoon hoon
Ana tu hatheli main hoon hoon heena
Aaj ailan ye kar denge ik hai ik rahenge jo
Aa jaye koi tufan kabhi
Rastse hum na hatenge
Is berangee duniya ko pyar se
Hum rang denge wafa ka
Diya jalayange cheharpe noor bahenge

Tu hai nazar mai najara
Tu hai sagar mai kinara
Tu hai sab main hoon hoon bayan
Tu hai neha main hoon hoon
Hanya maherbaan.

VIDEO

ADVERTISEMENT