LYRIC


Rating

Mard Maratha Lyrics

Dam Dag Dag Dada Dada
Mard Maratha Dada Re…

Dam Dag Dag Dada Dada
Mard Maratha Dada Re..

Mard Maratha….Hey….
Tasme Ko Gasne De,
Edi Ko Bhi Gasne De
Dil Mein Dum Kham Chahiye
Thakta Hai Thakne De,
Pakta Hai To Pakne De
Banna Uttam Chahiye

VIDEO

ADVERTISEMENT