LYRIC


Rating

Pagla khabi ki
Pagla khabi ki jhajei more jabi
Pagla khabi ki
Shuru theke sesh porjonto lore jabi
Pagla khabi ki

Norther gorte paa pore horkechi
Bina meghe meghe poreche baaj
Ami pore gechi ojotha e kanmola
Boro barabari charidike horbolar
Dekhi maramari
Joto ei dekhchi guru jachhe matha gure
Aye ke shamal dibi
Shuru theke sesh porjonto lore jabi
Pagla ki khabi (le halua)
Shuru theke sesh porjonto lore jabi
Pagla khabi ki
Shuru theke sesh porjonto lore jabi
Pagla khabi ki

Karo matha vora gyaner jhuri
Karo chuthay chuthay centuri
Karo jene shune na janar baan
Tate amar ki (tate amar ki)
Keu preme khacche gaddu
Keu khelo laver laddu
Aar ami khai guta moydan
Aami dada valo achi
Ha ar noy mishe jacche pishe pishe
Aye ke shamal dibi
Shuru theke sesh porjonto lore jabi
Pagla ki khabi
Shuru theke sesh porjonto lore jabi
Pagla khabi ki
Shuru theke sesh porjonto lore jabi
Pagla ki khabi

Karo dine jute diner khabar
Karo hotelete telche babar
Karo dream girl shilpa shetty r moto slim & trim
(slim & trim)
Keu ghate ghate eksho rambha
Keu horek kom ba
Aar sheyana mathay makhe
Dream girle e brunor cream (brunor cream)
Joto ei dekhchi guru jachhe matha gure
Aye ke shamal dibi
Shuru theke sesh porjonto lore jabi
Pagla ki khabi (le halua)
Shuru theke sesh porjonto lore jabi
Pagla khabi ki
Shuru theke sesh porjonto lore jabi
Pagla khabi ki

VIDEO

ADVERTISEMENT